Wie zijn wij

Bewindvoerderskantoor MaYiM is een kantoor die zich gespecialiseerd heeft in bewindvoering, mentorschap en curatele. Hij is opgeleid door een opleidingsinstituut welke door de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders en door alle rechtbanken is erkend. Verder voldoet MaYiM volledig aan de hoogste kwaliteitseisen die gesteld worden aan curatoren, mentoren en bewindvoerders.

Betrouwbaarheid, transparantie met een open communicatie is wat ons onderscheid. Inspiratiebron voor MaYiM is het christelijk geloof, hoewel zij openstaat voor een ieder die hulp vraagt ongeacht levensovertuiging.

MaYiM heeft jarenlang ervaring in de gezondheidszorg en jaren lang ervaring in het werken bij het Ministerie van Justitie wat maakt dat hij een professionele zakelijke houding uitstekend kan combineren met zorg en aandacht.

Door de jarenlange ervaring is MaYiM sterk in persoonlijke benadering waarin maatwerk voorop staat, immers niet iedereen is gelijk en heeft dezelfde achtergronden.

MaYiM behartigt de belangen voor onder andere: