Bewindvoering

Het komt regelmatig voor dat mensen (tijdelijk) niet in staat zijn om zelf voor geld en/of goederen te zorgen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Bijvoorbeeld ouderdom, ziekte of andere persoonlijke omstandigheden. In dergelijke situaties is het voor mensen dikwijls niet mogelijk zich te verdiepen in de vaak complexe financiële zaken, zoals Het doen van:

Beslissingen worden, zover dit gaat, zoveel mogelijk met de betrokken cliënt genomen. De ervaring leert dat om vergissingen of ondeskundigheid op het gebied van budgetteren, schuldsituaties, sociaal juridisch problemen e.d. te voorkomen, meestal een onafhankelijke deskundige bewindvoerder wordt gevraagd de financiële belangen te behartigen. Elk jaar en aan het einde van het bewind dienen bewindvoerders aan de betrokkene(n) verantwoording af te leggen over het gevoerde bewind. Hierop zijn alle inkomsten en uitgaven zichtbaar. Indien de betrokkene(n) niet meer in staat is (zijn) goedkeuring hieraan te verlenen, wordt de verantwoording ter beoordeling aan de kantonrechter voorgelegd.

Werkwijze Bewindvoering

Werkwijze Bewindvoering met schulden