Overig

Naast bewindvoering, mentorschap en curatele houdt MaYiM zich bezig met inkomensbeheer(budgetbeheer). Hiervoor wordt vaak gekozen door de cliënt voordat er uitspraak is gedaan in bewindvoering, mentorschap en/of curatele. Deze mogelijkheid wordt in de intakeprocedure meegenomen en aan u uitgelegd. Aangezien de kosten vergelijkbaar zijn met die van de wettelijke beschermingsmaatregelen en deze kosten in de regel niet vergoed worden door de gemeente waarin u woont, kiezen cliënten hier soms niet voor. Toch is de ervaring dat het de cliënt rust geeft en dat het gevoel ontstaat dat er direct actie wordt ondernomen. De cliënt is hier volledig vrij in deze keuze te maken en wordt vrijblijvend met hem of haar besproken.