Bewindvoering - Werkwijze

Een groeiende groep mensen staat vaak machteloos tegenover de hedendaagse, complexe maatschappij en een veeleisende overheid. Hierdoor ontstaan niet zelden problemen die in de eerste plaats te maken hebben met geld. MaYiM helpt mensen met hun persoonlijke financiën. Mensen die het zelf niet meer kunnen of nooit hebben gekund. Oorzaken zijn vaak ziekte, ouderdom, geestelijke beperkingen, verslaving, naïviteit, aanpassingsproblemen enz.. Bewindvoerderskantoor MaYiM biedt u deskundige hulp waaronder op financieel gebied. MaYiM ontlast u, maar evenzeer uw naasten. Samenwerken met MaYiM betekent dat u met een gerust hart het beheer uit handen geeft, die gewetensvol en duurzaam met uw belangen omgaat. Als de financiën een probleem worden , zoekt men doorgaans éérst hulp bij familie of vrienden. Deze oplossing is echter niet altijd mogelijk of wenselijk en daar wordt het inschakelen van Bewindvoerderskantoor MaYiM een goede keuze. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

Bij beschermingsbewind gaat MaYiM uw goederen en vermogen beheren. De bewindvoerder wordt aangesteld door de kantonrechter. Tijdens het bewind kijkt de kantonrechter mee naar het gevoerde bewind. MaYiM is namelijk verplicht, het gevoerde bewind te verantwoorden bij de kantonrechter. In eerste instantie is het de taak van MaYiM om uw situatie in kaart te brengen. Daarna werken we samen aan een budgetplan, zodat er niet méér wordt uitgegeven dan binnen komt. Waar mogelijk worden inkomensverruimende maatregelen genomen en waar nodig wordt er bezuinigd. Bij cliënten met een ruim vermogen wordt gekeken naar passend extern beheer voor dit vermogen. Het beheer vindt plaats via een beheerrekening en een leefgeldrekening. Deze rekeningen staan op naam van de cliënt. Bij bewindvoering krijgt u in veel gevallen te maken met leefgeld. De hoogte van het leefgeld wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van uw inkomsten en uitgaven. Daarnaast worden bedragen gereserveerd voor verwachte en onverwachte uitgaven. Beschermingsbewind biedt een aantal voordelen boven andere vormen van beheer:

Onze op integriteit en betrouwbaar gebaseerde werkwijze geven u de zekerheid, dat u samenwerkt met een bonafide bewindvoerder. Wilt u meer weten neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Terug naar Bewindvoering