Overige

Heeft u het idee dat u niet valt onder de andere doelgroepen die u heeft gelezen dan is dat geen enkel probleem. MaYiM biedt hulp en steun aan ALLE doelgroepen, dus iedereen. Uitgangspunt van MaYiM is dat niemand wordt afgewezen hoe groot of klein de problemen ook zijn. MaYiM werkt goed samen met andere hulpverleners. Als dat nodig is kunnen deze hulpverleners uw problemen met u bespreken en helpen aanpakken wanneer u dat wenst. MaYiM biedt onder andere zijn diensten aan mensen die opgenomen zijn in bejaardentehuizen, huizen voor verstandelijk gehandicapten, verpleeghuizen, verslavingsklinieken enz.

Aanvraag

Beschermingsbewind of inkomstenbeheer kan aangevraagd worden door de persoon zelf, partner, familie, hulpverlenende organisatie, kantongerecht e.d. U hoeft alleen maar het aanvraagformulier in te vullen door hier te klikken. Heeft u liever telefonisch contact dan kunt u bellen met 0599 - 85 33 61.

Tarieven

Het hoeft u niets te kosten. Wanneer u onder een beschermingsmaatregel komt ligt er een noodzaak door de wet bepaald, wat de gemeente verplicht hiervoor Bijzondere Bijstand te verlenen voor vergoeding van de kosten afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. U kunt zich daarover informeren bij uw eigen gemeente. Als u in aanmerking komt hiervoor kan MaYiM dit aanvragen voor u.